Mijn pensioenregeling

Op deze pagina's leest u wanneer uw pensioen wordt betaald, wat u moet doen als u in het buitenland woont en een uitleg over uw pensioenslip.

 • Wanneer wordt mijn pensioen betaald?

  Zie hier de data waarop de pensioenen in 2013 uitgekeerd worden. Lees verder

 • Ik woon in het buitenland

  Ook als u in het buitenland woont, ontvangt u uw pensioen. Het is daarvoor wel van belang dat u twee keer per jaar een ‘bewijs van in leven zijn’ opstuurt naar APFA. Lees verder

 • Uitleg pensioenslip

  Iedere maand ontvangt u een pensioenslip; dit is een soort salarisstrook voor uw pensioen. Op deze pagina leggen we uit wat er op uw pensioenslip staat beschreven. Lees verder

 • Hoe staat APFA er financieel voor?

  De wereldwijde economische crisis heeft ook APFA flink geraakt; beleggingen zijn minder waard geworden en we verwachten ook dat de rentepercentages voorlopig laag blijven. Bovendien worden we steeds ouder; dat is uiteraard plezierig, maar de consequentie is dat we langer pensioen moeten uitkeren. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een (te) lage dekkingsgraad bij NPR 2011. Om alle pensioenen uit te kunnen keren, moet de dekkingsgraad 100% zijn. Lees verder

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org