Wanneer wordt mijn pensioen betaald?

APFA betaalt uw pensioen op de volgende datums:

Maand

Datum

Januari

21

Februari

19

Maart

21

April

21

Mei

20

Juni

21

Juli

21

Augustus

19

September

21

Oktober

21

November

21

December

14

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org