Wanneer wordt mijn pensioen betaald?

APFA betaalt uw pensioen op de volgende datums:

Maand

Datum

Januari

20

Februari

21

Maart

21

April

21

Mei

19

Juni

21

Juli

21

Augustus

21

September

21

Oktober

20

November

21

December

14

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org