Verkort Jaarverslag 2013

Onze missie is het voorzien in en het zorgdragen voor pensioenen van haar deelnemers en in het kader hiervan is onze belangrijkste ambitie het bijdragen aan het welzijn van de beroepsbevolking op Aruba door het aanbieden van betaalbare financiële zekerheid aan de deelnemers na pensionering.

 

Lees hier het verkort jaarverslag 2013

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org