Hypotheken

Sta je op het punt een huis te kopen of te bouwen? Of wens je jouw huis te verbouwen of renoveren? Met APFA Hypotheek profiteer je nu van de aantrekkelijke voorwaarden bij de koop, bouw, verbouwing of renovatie van je woonhuis. APFA verstrekt aan jou een hypothecaire lening tegen slechts 5,75% per jaar.

Voor wie is de APFA Hypotheek?

 Je kan een APFA Hypotheek bij ons aanvragen als je:

  •  Deelnemer van APFA bent
  •  Gepensioneerde van APFA bent (er wordt een hypotheek verstrekt tot 65 jaar)
  •  Weduwe of weduwnaar bent die een nabestaandenpensioen ontvangt van APFA

Wat voor soort hypotheek biedt APFA aan?

APFA biedt haar deelnemers een annuïteitenhypotheek aan tegen een rente van 5,75% per jaar. Dat is een hypothecaire lening waarbij je iedere maand een vast bedrag betaalt. Dit maandelijks aflossingsbedrag wordt zo vastgesteld, dat de totale betaling (de som van de rente en aflossing) per termijn gelijk is en zodanig dat aan het einde van de looptijd de gehele hypothecaire lening is afgelost. Het maandelijkse aflossingsbedrag wordt direct ingehouden op je salaris. De maximale looptijd van je lening is 30 jaar en kan onder bepaalde voorwaarden doorlopen tot na je pensionering.

Hoe hoog is de hypotheek die ik kan afsluiten?

Het bedrag dat je kunt lenen is afhankelijk van je persoonlijke financiële situatie en omstandigheden, je betalingsgedrag bij andere financiële instellingen en de waarde van het onderpand. APFA financiert tussen 70% en 80% van de marktwaarde van het woonhuis. Je kunt zelfs tot 100% van de marktwaarde van het (te bouwen) woonhuis lenen met een garantie van Stichting Fondo Nacional di Garantia pa Vivienda (“FNGV”); hieraan zijn uiteraard kosten verbonden. De kredietnemer is verplicht een leven-, risico- en brandverzekering af te sluiten.

Tevens kan de kredietnemer vrijwillig ook een persoonlijke ongevallen- en inboedelverzekering afsluiten.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org