Bouwen nieuwe woning

Om de financieringsmogelijkheden in kaart te kunnen brengen is het belangrijk dat je de volgende documenten van jou (en je partner) meeneemt naar ons gesprek.

 Aan te leveren documenten

 

 • taxatierapport niet ouder dan zes maanden opgesteld door een door APFA erkende taxateur. Klik hier voor de lijst erkende taxateurs

 • een geldig legitimatiebewijs (bij voorkeur een paspoort)

 • salarisstroken van de laatste twee maanden of als je per twee weken salaris ontvangt, van de laatste vier salarisbetalingen

 • bewijs van andere inkomsten, bijvoorbeeld ontvangen alimentatie, ontvangen huur of inkomsten uit eigen onderneming

 • als je partner geen deelnemer is van APFA, neem dan een werkgeversverklaring van de werkgever van je partner mee

 • uittreksel uit het Bevolkingsregister (van Afl. 5)

 • bouwovereenkomst ondertekend door de aannemer en de eigenaar van de woning

 • kostenopgave opgemaakt door de aannemer conform een door Dienst Openbare Werken (DOW) goedgekeurd bouwplan

 • twee (2) referentiebrieven van de aannemer

 • bouwplan goedgekeurd door Dienst Openbare Werken (DOW)

 • bouwvergunnningen afgegeven door Dienst Openbare Werken (DOW)

 

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org