Herfinanciering lopende hypotheeklening

Om de financieringsmogelijkheden in kaart te kunnen brengen is het belangrijk dat je de volgende documenten van jou (en je partner) meeneemt naar ons gesprek.

Aan te leveren documenten

  • taxatierapport niet ouder dan zes maanden opgesteld door een door APFA erkende taxateur. Klik hier voor┬áde lijst met erkende taxateurs

  • een geldig legitimatiebewijs (bij voorkeur een paspoort)

  • salarisstroken van de laatste twee maanden of als je per twee weken salaris ontvangt, van de laatste vier salarisbetalingen

  • bewijs van andere inkomsten, bijvoorbeeld ontvangen alimentatie, ontvangen huur of inkomsten uit eigen onderneming

  • als je partner geen deelnemer is van APFA, neem dan een werkgeversverklaring van de werkgever van je partner mee

  • uittreksel uit het Bevolkingsregister (van Afl. 5)

Gaat u tevens verbouwen? Dan ook onderstaande documenten aanleveren

  • kostenopgave ondertekend door de aannemer in geval de kosten in verband met de her- en verbouwing hoger is dan Afl. 20.000

  • afhankelijk van de grootte van de her-/verbouwing moet men in het bezit zijn van de vereiste vergunningen van Dienst Openbare Werken (DOW)
Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org