Extra aflossen

Je betaalt iedere maand een vast aflossingsbedrag. Hiermee los je jouw hypotheek binnen de afgesproken periode (maximaal 30 jaar) af. De maandelijkse aflossing bestaat uit:

  • Maandelijkse annuitaire rente (rente en aflossing op het geleende kapitaal)
  • Betaling verzekeringspremie voor brandverzekering, levensverzekering , arbeidsongeschiktheidverzekering  en inboedelverzekering (optioneel)
  • Administratiekosten

In delen extra aflossen

Het is mogelijk om extra af te lossen, zodat je hypotheek eerder afgelost wordt (kortere looptijd). Je kunt een verzoek tot extra aflossing indienen bij APFA. Een extra aflossing gaat altijd in duizendvoud. Dat betekent dat je per keer Afl 1.000,- / 2.000,- / 3.000,- etc. aflost. Je kan jouw extra aflossing een maand van tevoren melden bij APFA.

In een keer aflossen

Wanneer je jouw hypotheek in één keer wilt aflossen, dan moet je ons 3 maanden van tevoren hiervan informeren.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org