Extra aflossen

U betaalt iedere maand een vast aflossingsbedrag. Hiermee lost u uw hypotheek binnen de afgesproken periode (maximaal 30 jaar) af. De maandelijkse aflossing bestaat uit:

  • Maandelijkse annuitaire rente (rente en aflossing op het geleende kapitaal)
  • Betaling verzekeringspremie voor brandverzekering, levensverzekering , arbeidsongeschiktheidverzekering  en inboedelverzekering (optioneel)
  • Administratiekosten

In delen extra aflossen

Het is mogelijk om extra af te lossen, zodat uw hypotheek eerder afgelost wordt (kortere looptijd). U kunt een verzoek tot extra aflossing indienen bij APFA. Een extra aflossing gaat altijd in duizendvoud. Dat betekent dat u per keer Afl 1.000,- / 2.000,- / 3.000,- etc aflost. U kunt uw extra aflossing een maand van tevoren aankondigen bij APFA.

In een keer aflossen

Wanneer u uw hypotheek in één keer wilt aflossen, dan dient u APFA 3 maanden van tevoren hierover te informeren.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org