Afsluiten van de APFA Hypotheek

Geïnteresseerd in een APFA Hypotheek?

Onze consulenten van de hypotheekafdeling helpen u graag verder. Zij kunnen u onder andere informeren hoeveel u kunt lenen en wat de voorwaarden van de APFA Hypotheek zijn. Neem contact met ons op en wij zullen u uitnodigen voor een persoonlijke gesprek.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn kunt u de volgende documenten meenemen naar het gesprek:

 • Twee (2)  laatste salarisslips (indien van toepassing tevens de salarisslip van je partner);
 • Geldig identiteitsbewijs (indien van toepassing ook van de partner)
 • Uitreksel van het Bevolkingsregister van Afl 5.00 (indien van toepassing ook van de partner)
 • Taxatierapport niet ouder dan zes (6) maanden opgemaakt door een op de lijst van de door Stichting APFA goedgekeurde taxateuren
 • In het geval de partner geen deelnemer is van Stichting APFA, een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de partner minimaal een (1) jaar in vaste dienst is bij diens werkgever met vermelding van het bruto maandsalaris en indiensttredingsdatum

Aanvullende documenten voor de leningsaanvraag

Herfinanciering of overname van een lening ten behoeve van her-en verbouwing

 • Kostenopgave ondertekend door de aannemer in geval de kosten in verband met de her-en verbouwing hoger is dan Afl. 20.000*

Aankoop woning

 • Koopovereenkomst ondertekend door de eigenaar en de koper

Aankoop woming met her-en verbouwing

 • Koopovereenkomst ondertekend door de eigenaar en de koper
 • Kostenopgave ondertekend door de aannemer in geval de kosten in verband met de verbouwing of renovatie hoger is dan Afl. 20.000*

Bouw

 • Bouwovereenkomst ondertekend door de aannemer en de eigenaar van de woning
 • Kostenopgave opgemaakt door de aannemer conform een door Dienst Openbare Werken (DOW) goedgekeurd bouwplan
 • Twee (2) referentiebrieven van de aannemer
 • Bouwplan goedgekeurd door Dienst Openbare Werken (DOW)
 • Bouwvergunnningen afgegeven door Dienst Openbare Werken (DOW)

* Afhankelijk van de grootte van de her-/verbouwing moet men in het bezit zijn van de vereiste vergunningen van Dienst Openbare Werken (DOW)

 Taxatierapport
Om in aanmerking te komen voor een APFA Hypotheek, heeft APFA een taxatierapport nodig. Dit taxatierapport mag niet ouder zijn dan zes maanden en dient opgesteld te zijn door een door APFA erkende taxateurs. Zie de lijst met erkende taxateurs

Wanneer u nog geen deelnemer  van APFA bent, maar al wel een jaar in dienst bent met een vaste contract of een landsbesluit bij een organisatie die bij APFA is aangesloten, kunt u ook een hypotheek aanvragen. Neemt u dan een bewijs van uw diensttijd mee naar het gesprek?

 

 
Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org