Voorwaarden van de APFA Hypotheek

APFA biedt haar deelnemers een annuïteitenhypotheek aan tegen een rente van 5,75% per jaar. Dat is een hypothecaire lening waarbij u iedere maand een vast bedrag betaalt. Dit maandelijks aflossingsbedrag wordt zo vastgesteld, dat de totale betaling ( de som van de rente en aflossing) per termijn gelijk is en zodanig dat aan het einde van de looptijd de gehele hypothecaire lening is afgelost. Het maandelijkse aflossingsbedrag wordt direct ingehouden op uw salaris. De maximale looptijd van uw lening is 30 jaar en kan onder bepaalde voorwaarden doorlopen tot na uw pensionering.

Het bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie en omstandigheden, uw betalingsgedrag bij andere financiële instellingen en de waarde van het onderpand. APFA financiert tussen 70% en 80% van de marktwaarde van het woonhuis. U kunt zelfs tot 100% van de marktwaarde van het (te bouwen) woonhuis lenen met een garantie van Stichting Fondo Nacional di Garantia pa Vivienda (“FNGV”); hieraan zijn uiteraard kosten verbonden. De kredietnemer is verplicht een leven-/risico en brandverzekering af te sluiten.

Tevens kan de kredietnemer vrijwillig ook een persoonlijke ongevallen-en inboedelverzekering afsluiten.

Voor wie is de APFA Hypotheek?
U kunt een APFA Hypotheek bij ons aanvragen wanneer u:

  •  Deelnemer van APFA bent
  •  Gepensioneerde van APFA bent (er wordt een hypotheek verstrekt tot u 65 jaar)
  •  Weduwe of weduwnaar bent die een nabestaandenpensioen ontvangt van APFA

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org