Vaakgestelde vragen

Waar uit bestaat mijn maandelijkse hypotheekbedrag?

Het hypotheekbedrag wat u maandelijks aan APFA betaalt bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Aflossing van de uitstaande hoofdsom
  • Hypotheekrente
  • Verzekeringspremies
  • Administratiekosten

Waarom rentekorting?

Bij een gedeeltelijk verlies van inkomsten is uitstel van betaling van het maandelijkse hypotheekbedrag niet altijd een passende oplossing. Om het gedeeltelijke verlies van inkomsten te helpen opvangen biedt APFA aan om tijdelijk 50% van de gemiddelde door de klant betaalde maandelijkse hypotheekrente over de periode mei tot en met december 2020 aan de klant terug te storten (‘renterestitutie’).

Wanneer kom ik in aanmerking voor rentekorting?

Iedereen die in de periode mei 2020 tot en met december 2020 een hypotheeklening bij APFA heeft komt in aanmerking voor rentekorting.

Hoe lang wordt rentekorting gegeven?

De periode van de tijdelijke rentekorting is van mei 2020 tot en met december 2020. De rentekorting stopt op 1 januari 2021.

Wat betekent de rentekorting voor de hypotheekklant?

De rentekorting komt erop neer dat in de periode mei 2020 tot en met december 2020 maandelijks 50% van de betaalde hypotheekrente terug wordt gestort op de rekening van de hypotheekklant bij een lokale bank (‘renterestitutie’).

Hoe kom ik in aanmerking voor renterestitutie?

Om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijk teruggave van uw hypotheekrente is dat u de maandelijkse betalingen blijft voldoen. Daarnaast dient u het formulier  ‘tijdelijke korting op rentekosten’ in te vullen en een kopie van een geldig ID-bewijs van alle kredietnemers aan ons te doen toekomen.

Ik wil geen gebruik maken van renterestitutie, wat dan?

Als u geen gebruik wil maken van de renterestitutie, brengt APFA het bedrag dat u aan rentekorting zou hebben ontvangen over de periode mei 2020 tot en met december 2020, in mindering op de hypotheekschuld per 31 december 2020.

Ik heb een betalingsachterstand – wat gebeurt er dan?

Als u geen hypotheekrente heeft betaald omdat u een betalingsachterstand heeft, komt u niet in aanmerking voor renterestitutie.

In dit geval brengt APFA het bedrag van de helft van de verschuldigde rente over de periode mei 2020 tot en met december 2020 in mindering op de totale achterstand per 31 december 2020.

Wat gebeurt er als de einddatum van mijn hypotheeklening ligt in de periode mei 2020 tot en met december 2020?

Als de einddatum van uw hypotheeklening valt in de periode mei 2020 tot en met december 2020, dan wordt het bedrag dat aan u wordt teruggestort berekend over de periode mei 2020 tot en met de einddatum van uw hypotheeklening. Het door u te ontvangen bedrag zal in één keer aan het einde van de looptijd van uw hypotheeklening worden uitbetaald.

Hoe kom ik in aanmerking voor uitstel van betaling?

Als de door APFA gegeven rentekorting toch niet genoeg financiële verlichting geeft, dan kunt u APFA om uitstel van betaling van het maandelijkse hypotheekbedrag vragen tot het eind van 2020. U gaat dan in januari 2021 weer beginnen met betalen.

Wat houdt uitstel van betaling in?

Uitstel van betaling betekent dat u met toestemming van APFA het maandelijkse hypotheekbedrag (hypotheekrente, aflossing, verzekeringspremies en administratiekosten) op een later moment betaalt. Het totaal van de hypotheekrente die u in de periode van uitstel verschuldigd bent, wordt aan het einde van die periode bij uw uitstaande hypotheekschuld opgeteld.

Ook als er uitstel van betaling is verleend, wordt de rentekorting van 50% over de periode 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020 toegepast. In dit geval wordt de rentekorting in mindering gebracht op het uitstaande saldo van de hypotheeklening per einde uitstelperiode.

Bij uitstel van betaling wordt een nieuw aflossingsschema met u afgesproken. Dit nieuwe aflossingsschema gaat in vanaf de maand volgende de einde van de uitstelperiode. Bij het afspreken van het nieuwe aflossingsschema zijn er twee mogelijkheden:

a. U wil dat de einddatum van de hypotheeklening hetzelfde blijft:

  • Dit betekent dat u naast het gewone maandelijkse hypotheekbedrag ook de door het uitstel ontstane achterstand binnen de bestaande looptijd moet aflossen. Het gevolg hiervan is dat u vanaf de maand volgende de einde van de uitstelperiode een hoger maandelijks hypotheekbedrag betaalt.
  • Als u voor een ongewijzigde einddatum kiest dan zal een nieuwe maandelijkse hypotheekbedrag worden bepaald en regelen wij een aanpassing van de automatische betaling die ingaat na einde uitstelperiode.

b. U wil de einddatum van de hypotheeklening naar een later tijdstip opschuiven:

  • Het gevolg hiervan is dat de looptijd van de hypotheeklening wordt verlengd. U betaalt over een langere periode, maar het bedrag van de bij elkaar opgetelde rente en aflossing, blijft op het bestaande niveau.
  • Let op: omdat de hypotheekschuld op een later tijdstip wordt afgelost, heeft dat invloed op de door u te betalen verzekeringspremies(s) – o.a. omdat de overlijdensrisicoverzekering moet worden aangepast.

Krijg ik renterestitutie als ik vanaf april 2020 uitstel van betaling heb gekregen?

Restitutie is uitsluitend mogelijk wanneer de hypotheekrente daadwerkelijk aan APFA is betaald. Voor hypotheekklanten die een uitstel van betaling hebben gekregen in april 2020 voor drie of zes maanden, geldt dus dat de rentekorting wel van toepassing is (vanaf mei 2020) maar dat geen restitutie gedurende de uitstelperiode van toepassing is. In dit geval wordt de rentekorting in mindering gebracht op het uitstaande saldo van de hypotheeklening per 31 december 2020.

Kan ik mijn uitstel van betaling tussentijds beëindigen?

Ja, dat kan. Klanten die hun uitstel van betaling eerder willen beëindigen moeten dit een maand van tevoren schriftelijk aan APFA doorgeven.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org