Ik ben met pensioen

U heeft gewerkt voor de overheid (of een bij APFA aangesloten organisatie). Daarom heeft u pensioen bij APFA opgebouwd en dat pensioen is inmiddels ingegaan. Wellicht gold voor u de Pensioenverordening Landsdienaren of de latere regelingen NPR 2005 of NPR 2011. Inmiddels is het NPR 2011 per 1 januari 2014 vervangen door het NPR 2014. Op deze webpagina’s kunt u lezen wanneer uw pensioen wordt uitbetaald. We geven uitleg over uw pensioenslip en over wat u moet doen als er iets verandert in uw privésituatie. Ook kunt u informatie vinden over het beleid van APFA om te proberen de pensioenen jaarlijks aan te passen aan de gestegen kosten voor levensonderhoud.

Wanneer u vragen heeft over uw pensioenregeling of wanneer u wijzigingen door wilt geven in uw privésituatie, dan kunt u bij APFA terecht. U kunt uw vraag via het contactformulier stellen, een afspraak via het algemene nummer (+297 525 2732) maken of langskomen op kantoordagen van 7.30 AM tot 4.30 PM.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org