Ik woon in het buitenland

Ook als u in het buitenland woont, ontvangt u uw pensioen. Het is daarvoor wel van belang dat u twee keer per jaar een ‘bewijs van in leven zijn’ opstuurt naar APFA. Indien u in Nederland woont, kunt u het bewijs aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven of bij de Gevolmachtigde Minister van Aruba.

Indien het bewijs is opgemaakt door een bevoegde autoriteit buiten Nederland, dient de handtekening van de autoriteit gelegaliseerd te worden door een Nederlandse diplomatieke of consulaire ambtenaar.

Ieder jaar stuurt u een bewijs van in leven zijn vóór 1 april en één vóór 1 oktober. Het origineel stuurt u per post naar APFA, Seroe Blanco 4, Oranjestad.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org