Uitleg pensioenslip

Iedere maand ontvangt u een pensioenslip; dit is een soort salarisstrook voor uw pensioen. Op deze pagina leggen we uit wat er in uw pensioenslip staat beschreven. Ga met uw muis over de pensioenslip en er verschijnt een venster met uitleg.

Dit zijn het aantal dienstjaren en -maanden waarin u pensioen bij APFA heeft opgebouwd. De belasting die wordt geheven over uw inkomen. De premie voor de Algemene Ziektenkostenverzekering is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen. Dit geeft een achterstand in betalingen bij de Belastingdienst aan. Totale achterstand is in dit geval Afl 3185,94 en er wordt iedere maand Alf 200,- van de schuld afgelost. U kunt een aanvulling op uw Algemene Ziektekostenverzekering hebben genomen. Dit wordt op uw pensioen ingehouden. In januari ontvangt u een voorjaarspremie, in december ontvangt u een gelijk bedrag en eventueel een kerstbonus van Land Aruba. Duurtetoeslag geldt alleen voor de voormalig PVL-deelnemers. Land Aruba vult, indien van toepassing, het pensioen van voormalig PVL-deelnemers aan tot 70% van het laatstverdiende loon. Een vastgestelde vergoeding van Land Aruba (in 2013 vastgesteld op Afl 350,-) Het maandelijkse pensioen dat u van APFA ontvangt. In deze kolom vindt u de totaal bedragen voor een jaar (in dit geval 2 maanden). Employee Code (EC)
Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org