Mijn situatie verandert

Als er iets in uw privésituatie verandert, is het belangrijk dat APFA dit weet.

 • Trouwen of samenwonen

  Als u gaat trouwen of samenwonen terwijl u al met pensioen bent, dan heeft dat geen gevolgen meer voor uw pensioen. Bij overlijden krijgt uw partner namelijk geen ‘nabestaandenpensioen’. Wel ontvangt uw partner bij uw overlijden een overlijdensuitkering. Daarom is het belangrijk dat u APFA toch op de hoogte brengt wanneer u gaat trouwen of samenwonen. Lees verder

 • Scheiden

  Als u van uw partner scheidt terwijl u al met pensioen bent, dan is de inhoud van het echtscheidings convenant en/of de uitspraak van de rechter doorslaggevend voor uw pensioen. Lees verder

 • Verhuizen of bankwijziging

  Heeft u een nieuw woonadres, postadres of een andere bankrekeningnummer? Geef dit aan ons door! Lees verder

 • Aanvraag lening

  Wilt u een lening bij de bank aanvragen terwijl u met pensioen bent? Het kan zijn dat de bank dan om een pensioenverklaring van APFA vraagt. Lees verder

 • Overlijden

  Als u overlijdt, dan krijgen uw partner en kinderen een pensioenuitkering. Ook als u geen volledig pensioen heeft opgebouwd. Lees verder

 • Wordt mijn pensioen jaarlijks verhoogd?

  APFA probeert elk jaar uw pensioen te verhogen om zo veel mogelijk de stijging van de kosten van het levensonderhoud bij te houden. Dit indexeren kan echter alleen indien de financiële situatie van het fonds dat toelaat. Daarvoor is de dekkingsgraad – de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van het fonds uitgedrukt in een percentage – bepalend. Het bestuur van APFA bepaalt of de pensioenen worden verhoogd of nie Lees verder

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org