Scheiden

Als u van uw partner scheidt terwijl u al met pensioen bent, dan is de inhoud van het echtscheidings convenant en/of de uitspraak van de rechter doorslaggevend voor uw pensioen.

Vertel het aan APFA
Het is belangrijk dat u deze wijzigingen doorgeeft aan APFA. Stuur daarvoor een kopie van uw echtscheidingsakte mee.

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org