Trouwen of samenwonen

Als u gaat trouwen of samenwonen terwijl u al met pensioen bent, dan heeft dat geen gevolgen meer voor uw pensioen. Bij overlijden krijgt uw partner namelijk geen ‘nabestaandenpensioen’. Wel ontvangt uw partner bij uw overlijden een overlijdensuitkering. Daarom is het belangrijk dat u APFA toch op de hoogte brengt wanneer u gaat trouwen of samenwonen.

Overlijdensuitkering
Na uw overlijden ontvangen uw echtgeno(o)t(e) of partner of uw pensioengerechtigde kinderen een eenmalige uitkering ter grootte van drie keer het maandelijkse ouderdomspensioen, dan wel het invaliditeitspensioen inclusief de eventuele overbruggingsuitkering, die u op dat moment kreeg

Vertel het aan APFA
Het is belangrijk dat u deze wijziging doorgeeft aan APFA. Bij een huwelijk stuurt u een kopie van de huwelijksakte / het trouwboekje naar APFA. Bij een duurzame, gezamenlijke huishouding stuurt u een kopie van het samenlevingscontract en een bewijs dat u en uw partner op hetzelfde adres wonen.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org