Verhuizen of bankwijziging

Heeft u een nieuw woonadres, postadres of een andere bankrekeningnummer? Geef dit aan ons door! 

Vertel het aan APFA

Nodig bij het doorgeven van adreswijziging:

  • Uitreksel van het Bevolkingsregister;
  • Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart;
  • Een ingevuld verhuisformulier met uw handtekening;

Nodig bij het doorgeven van wijziging bankrekeningnummer:

  • bewijs van uw nieuwe bankrekeningnummer zoals een bankafschrift;
  • kopie geldig paspoort, rijbewijs of identitietskaart;
  • Een ingevuld bankwijziging formulier met uw handteking;

U kunt op twee manieren uw wijzigingen doorgeven:

Maak gebruik van onderstaande formulieren bij het doorgeven van adres- of bankwijziging:
Download formulier verhuizing

Download formulier bankwijziging

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org