Veranderingen bij mijn werknemers

Als aangesloten werkgever bij APFA, bent u verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen bij uw werknemers / onze deelnemers. Op basis van uw gegevens bouwt uw medewerker pensioen op, ontvangen ze post van APFA, etc. Als er zich wijzigingen voordoen, kunt u die doorgeven via onderstaande formulieren en opsturen naar pensioenen@apfaruba.org

U kunt denken aan wijzigingen als:

  • Nieuwe medewerker in dienst; geef het aan in het digitale wijzigingsformulier
  • Ontslag / uit dienst: geef het aan in het digitale wijzigingsformulier
  • Met pensioen; geef het aan in het digitale wijzigingsformulier, we hebben ook het ontslagbesluit nodig
  • Samenwonen of trouwen; geef het aan in het digitale wijzigingsformulier, we hebben ook een kopie van de trouwakte / trouwboekje of (in geval van een duurzame gezamenlijke huishouding) een kopie van het samenlevingscontract en een bewijs dat uw medewerker en partner op hetzelfde adres wonen nodig
  • Scheiden; geef het aan in het digitale wijzigingsformulier, we hebben ook de scheidingsakte nodig
  • Overlijden; geef het aan in het digitale wijzigingsformulier, we hebben dan ook een overlijdensakte nodig
  • Arbeidsongeschiktheid; de werknemer zal dan gekeurd worden door de onafhankelijke medische commissie van APFA
  • Meer of minder werken/verdienen; geef het aan in het digitale wijzigingsformulier
  • Tussentijds met verlof; geef het aan in het digitale wijzigingsformulier
  • Verhuizen; geef het aan in het digitale wijzigingsformulier

Download hier het wijzigingsformulier voor het aanmelden van een nieuwe deelnemer en stuur het elektronisch terug naar pensioenen@apfaruba.org

Download hier het wijzigingsformulier voor het afmelden van een deelnemer en stuur het elektronisch terug naar pensioenen@apfaruba.org

Download hier het wijzigingsformulier voor het doorgeven van salaris- en parttimewijzigingen en stuur het elektronisch terug naar pensioenen@apfaruba.org 

Download hier het wijzigingsformulier voor het doorgeven van algemene wijzigingen en stuur het elektronisch terug naar pensoenen@apfaruba.org

Download hier de brief met instructies gegevensaanlevering en de bijlage met aanleverdata.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org