Medewerkers informeren

Als werkgever is het belangrijk dat u uw medewerkers goed kunt informeren over het pensioen dat zij bij APFA opbouwen. U bent als werkgever immers het eerste aanspreekpunt voor uw medewerkers over de arbeidsvoorwaarden. APFA helpt u graag zo goed mogelijk bij het vervullen van deze informerende rol. Op deze pagina vindt u daarom brochures voor uw medewerkers, zoals een populaire versie van het NPR 2014. Mochten u en uw medewerkers dit willen, dan komt één van onze consulenten ook graag naar u toe om een informatiebijeenkomst te verzorgen. Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org