Hoe hoog is de premie?

U en uw werknemers betalen premie voor het pensioen. Het bestuur van APFA stelt jaarlijks de premie vast die werkgevers en werknemers samen moeten betalen voor de pensioenregeling. Het uitgangspunt hierbij is de kostendekkende premie. Dit is de premie die nodig is om de pensioenopbouw te kunnen bekostigen en de regeling te kunnen uitvoeren. Dit is een percentage van de totale salarissom. Voor 2021 is de premie voor het NPR 2014 vastgesteld op 16,8%. De verdeling van die premie tussen werkgever en werknemers verschilt per werkgever. De verdeling van de premie wordt afgesproken door de vakbonden en de werkgevers.

Wat gebeurt er met de premie die ik betaal?

Het is de verantwoordelijkheid van APFA om het geld te laten groeien. Dat doen we door het zorgvuldig én verantwoord te beleggen. Het merendeel van de beleggingen vinden plaats op ons eiland. Hiermee dragen wij voor een belangrijk deel bij aan de economische groei en welvaart van Aruba. Bovendien investeren wij – hier en in het buitenland – alleen in projecten die voldoen aan de regels voor maatschappelijk verantwoord beleggen en die voldoende rendement opleveren tegen een acceptabel risico.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org