Ik bouw pensioen op

                                                   

Als u werkt voor de overheid (of een bij APFA aangesloten organisatie), kunt u pensioen opbouwen bij APFA. Op deze webpagina’s vindt u veel informatie over uw pensioenregeling. Ook kunt u lezen wat u moet doen als er iets in uw werk- of privésituatie verandert. Verder geven we informatie over de ingang van uw pensioen en welke keuzes u daarbij zelf kunt maken.

Zolang u werkt, is uw werkgever uw eerste aanspreekpunt voor vragen over uw pensioenregeling. Ook als er iets verandert in uw werk- of privésituatie, kunt u dit met uw werkgever opnemen. Hij of zij beschikt over een wijzigingsformulier en de juiste contacten binnen APFA om de wijzigingen door te voeren.

 

 

 

 

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org