Mijn pensioenregeling

De meest gestelde vragen van onze deelnemers over de pensioenregeling hebben we voor u uitgewerkt. Via het menu aan de linkerkant kunt u meteen doorklikken naar de verschillende onderwerpen. 

 • Wat is pensioen?

  Pensioen is het inkomen dat u geniet nadat u gepensioneerd bent. Pensioen is ook een nabestaandenpensioen voor uw partner na uw overlijden. Als u bij uw overlijden nog kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, krijgen zij een wezenpensioen. Als uw kinderen nog studeren is de leeftijdsgrens voor het wezenpensioen 25 jaar. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is er een invaliditeitspensioen. Aruba kent een pensioensysteem met drie pijlers. Samen vormen die drie pijlers uw inkomen na uw pensionering. De eerste is de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), de tweede is het pensioen dat u bij uw werkgever opbouwt en de derde is wat u eventueel zelf vrijwillig extra spaart voor uw oude dag. Lees verder

 • Een stukje geschiedenis: van PVL via NPR 2005 en NPR 2011 naar NPR 2014

  Voorheen gold voor alle werknemers van de overheid de Pensioenverordening Landsdienaren (PVL). Vanaf mei 2005 kwam daar verandering in met het Nieuw Pensioenreglement 2005 (NPR 2005), waar alle werknemers die na mei 2005 in dienst kwamen toetraden. Het NPR 2005 bestond toen naast de PVL. Per 1 januari 2011 is de PVL volledig vervangen door het Nieuw Pensioenreglement 2011 (NPR 2011). Per 1 januari 2014 is het NPR 2011 volledig vervangen door het Nieuwe Pensioenreglement 2014 (NPR 2014). Het NPR 2005 blijft nog bestaan, maar geldt slechts een beperkt aantal deelnemers.  Lees verder

 • Hoeveel betaal ik voor mijn pensioen?

  Uw werkgever en u betalen allebei premie voor uw pensioen. Het bestuur van APFA stelt jaarlijks de premie vast die werkgevers en werknemers samen moeten betalen voor de pensioenregeling. Het uitgangspunt hierbij is de kostendekkende premie. Dit is de premie die nodig is om de pensioenopbouw te kunnen bekostigen en de regeling te kunnen uitvoeren. Dit is een percentage van de totale salarissom. Lees verder

 • Wanneer kan ik met pensioen?

  De regering heeft besloten dat de leeftijd voor het algemeen ouderdomspensioen (de AOV) vanaf 1 januari 2015 in stappen omhoog gaat. De werkgevers en de vakbonden hebben besloten dat de pensioenleeftijd bij APFA dan ook per 1 januari 2015 op dezelfde manier omhoog gaat. De hoogte van het pensioen dat u had opgebouwd verandert niet. Het pensioen gaat alleen later in, namelijk vanaf de voor u geldende AOV-leeftijd. In de tabel kunt u zien wat voor u vanaf 1 januari 2015 de pensioenleeftijd is. Lees verder

 • Pensioenoverzicht

  Jaarlijks ontvangt u een pensioenoverzicht waarop u kunt zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u naar verwacht zult ontvangen als u de voor u geldende pensioenleeftijd bereikt. Lees verder

 • Welke keuzemogelijkheden zijn er?

  Het NPR 2011 biedt flexibiliseringmogelijkheden: uitruil, vervroegen of uitstellen van pensioendatum en hoog/laag constructies. Deze keuzes dient u 6 maanden vóór pensionering te maken. Lees verder

 • Is de pensioenregeling geïndexeerd?

  APFA probeert jaarlijks uw pensioen te verhogen zodat de koopkracht van uw pensioen zo veel mogelijk behouden blijft. Dit noemen we indexeren. Of APFA de pensioenen kan indexeren, hangt af van de financiële situatie van het fonds. De maatstaf voor die financiële situatie is de dekkingsgraad. Lees verder

 • Hoe staat APFA er financieel voor?

  De belangrijkste graadmeter voor de financiële positie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad. Lees verder

 • Levensverwachting

  Via de premies die uw werkgever afdraagt, bouwt u bij APFA pensioen op. Stel dat u op uw 65ste jaar met pensioen gaat, dan gaat APFA u vanaf dat moment een levenslang pensioen uitkeren. Wij en u weten niet tot hoe lang dat zal zijn. Hopelijk wordt u 90 jaar in goede gezondheid, zodat u dat heel lang van uw pensioen kunt genieten Lees verder

 • Rekenrente

  APFA heeft als pensioenfonds bezittingen en verplichtingen. De bezittingen zijn vooral de beleggingen in onder meer obligaties, aandelen, onroerend goed en hypothecaire leningen. Daarin worden de pensioenpremies belegd die APFA binnenkrijgt. De verplichtingen zijn alle pensioenen die APFA nu en in de toekomst aan haar deelnemers moet betalen. Lees verder

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org