Een stukje geschiedenis: van PVL via NPR 2005 en NPR 2011 naar NPR 2014

Voorheen gold voor alle werknemers van de overheid de Pensioenverordening Landsdienaren (PVL). Vanaf mei 2005 kwam daar verandering in met het Nieuw Pensioenreglement 2005 (NPR 2005), waar alle werknemers die na mei 2005 in dienst kwamen toetraden. Het NPR 2005 bestond toen naast de PVL. Per 1 januari 2011 is de PVL volledig vervangen door het Nieuw Pensioenreglement 2011 (NPR 2011). Per 1 januari 2014 is het NPR 2011 volledig vervangen door het Nieuwe Pensioenreglement 2014 (NPR 2014). Het NPR 2005 blijft nog bestaan, maar geldt slechts voor een beperkt aantal deelnemers.

Nieuw Pensioenreglement 2014

Deze regeling is een middelloonregeling met voorwaardelijke indexatie. Middelloon wil zeggen dat u pensioen opbouwt over het gemiddelde salaris dat u over uw hele loopbaan bij de overheid of de bij APFA aangesloten bedrijven hebt verdiend. Voorwaardelijke indexatie wil zeggen dat APFA jaarlijks probeert uw pensioen aan te passen aan de stijging van de kosten van het levensonderhoud. Dat kan echter alleen maar indien de financiële situatie van het pensioenfonds dat toelaat.

De brochure 'U pensioen bij APFA' beschrijft de hoofdzaken van de inhoud van de pensioenregeling.
Download brochure: Uw pensioen bij APFA

Als u alles precies tot in de kleinste details wilt weten, kunt u ook het volledige, officiële NPR 2014 reglement inzien.
Download: NPR 2014

Pensioenverordening Landsdienaren

De PVL bestaat niet meer. Alle (voormalige) deelnemers van PVL zijn, met hun PVL-aanspraken, per 1 januari 2011 overgegaan naar het NPR 2011, dat dus inmiddels is vervangen door het NPR 2014. De PVL was een eindloonregeling. Dit laatste betekent dat het pensioen was gebaseerd op het laatst genoten loon. Gezien de wereldwijde economische situatie en de vergrijzing (meer mensen ontvangen langer pensioen), was het financieel niet meer haalbaar om deze regeling in stand te houden.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org