Hoeveel betaal ik voor mijn pensioen?

Uw werkgever en u betalen allebei premie voor uw pensioen. Het bestuur van APFA stelt jaarlijks de premie vast die werkgevers en werknemers samen moeten betalen voor de pensioenregeling. Het uitgangspunt hierbij is de kostendekkende premie. Dit is de premie die nodig is om de pensioenopbouw te kunnen bekostigen en de regeling te kunnen uitvoeren. Dit is een percentage van de totale salarissom. Voor 2021 is de premie voor het NPR 2014 vastgesteld op 16,8%. De verdeling van die premie tussen werkgever en werknemers verschilt per werkgever. De verdeling van de premie wordt afgesproken door de deelnemers en de werkgevers. 

Wat gebeurt er met de premie die ik betaal?

De premies die APFA ontvangt worden belegd zodat het geld dat u en uw werkgever inleggen voor uw pensioen kan groeien. Het is zelfs zo dat van uw latere pensioenuitkering ongeveer 1/3de deel uit de premies komt en 2/3de deel uit de beleggingsopbrengsten. Het geld wordt belegd volgens een door het bestuur van APFA opgesteld beleggingsbeleid. Dat is er in de eerste plaats op gericht om de pensioenen zo veel mogelijk veilig te stellen. Daarnaast probeert APFA een goed rendement te halen op de beleggingen. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Meestal is het zo dat hoe groter de kansen zijn op een hoog rendement, hoe hoger het risico is. Bij het opstellen van het beleggingsbeleid worden de risico’s en kansen op rendement zorgvuldig afgewogen.
APFA belegt de premies onder meer in aandelen, obligaties, onroerend goed en lokaal ook in onderhandse leningen. Het grootste deel van het vermogen beleggen we op Aruba. Daarmee helpen wij en dus ook u en uw werkgever mee om de economische ontwikkeling van ons land te stimuleren. Ook letten we erop dat we de pensioenpremies op een maatschappelijk verantwoorde manier beleggen.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org