Pensioenoverzicht

Jaarlijks ontvangt u een pensioenoverzicht waarop u kunt zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u naar verwachting zult ontvangen als u de voor u geldende pensioenleeftijd bereikt.

Pensioenplanner

De Pensioenplanner is tijdelijk buiten gebruik vanwege de invoering van het NPR 2014. Zodra alle gegevens van de nieuwe pensioenregeling zijn ingevoerd, zullen wij de Pensioenplanner weer beschikbaar stellen. U kunt dan straks weer zien wat er gebeurt met de hoogte van uw pensioen als u bijvoorbeeld eerder zou willen stoppen met werken of gebruikt wilt maken van een van de andere keuzemogelijkheden.

Als u meer informatie wilt over de keuzemogelijkheden of een berekening wilt laten maken van wat een bepaalde keuze in uw specifieke situatie betekent, kunt daarvoor contact opnemen met APFA.

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org