Levensverwachting

Waarom is de levensverwachting belangrijk voor APFA?

Via de premies die uw werkgever afdraagt, bouwt u bij APFA pensioen op. Stel dat u op uw 65ste jaar met pensioen gaat, dan gaat APFA u vanaf dat moment een levenslang pensioen uitkeren. Wij en u weten niet tot hoe lang dat zal zijn. Hopelijk wordt u 90 jaar in goede gezondheid, zodat u dat heel lang van uw pensioen kunt genieten. Maar zoals we allemaal weten, wordt lang niet iedereen zo oud. Daarom kijkt APFA naar de gemiddelde levensverwachting. Die is op Aruba, net zoals vrijwel overal ter wereld, in de afgelopen jaren gestegen door betere voeding, hygiëne en vooruitgang van de medische zorg  en de wetenschap. Doordat we gemiddeld langer leven moet het levenslang pensioen dus ook langer worden uitgekeerd. Daarmee dient APFA rekening te houden bij de pensioenopbouw en de premies die zij daarvoor via de werkgevers ontvangt.

Grafiek gemiddelde levensduur op Aruba bij geboorte
Grafiek gemiddelde levensduur op Aruba bij geboorte (bron CBS Aruba)

Wat is een sterftetafel?

Voor het inschatten van de levensverwachting hanteert APFA zogenoemde sterftetafels. Die geven aan hoe lang iemand van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft. APFA kijkt daarbij niet alleen naar de gemiddelde levensverwachting van de hele bevolking van Aruba, maar ook naar eventuele afwijkingen in het eigen deelnemersbestand ten opzichte van de totale bevolking. Die blijken er wel te zijn. De deelnemers van APFA leven gemiddeld iets langer dan de totale bevolking van Aruba, wellicht door een beter dan gemiddeld welstandsniveau.

Nieuwe data laat hogere levensverwachting zien

APFA rekende met de sterftetafel Aruba 1999-2008. In 2015 heeft het fonds onderzocht of de gehanteerde grondslagen op basis van deze tafel nog steeds voorzichtig genoeg zijn. In 2016 heeft APFA nader onderzoek gedaan waarbij zij ook gebruik heeft gemaakt van nieuw beschikbaar gekomen informatie. De conclusie van het onderzoek was dat de grondslagen die APFA hanteert ook op basis van de nieuwe gegevens nog steeds prudent zijn. Maar omdat de resultaten van het onderzoek wel een duidelijke stijging van de gemiddelde levensverwachting op lange termijn laten zien, heeft het bestuur van APFA besloten een nieuwe tafel te gaan gebruiken: de sterftetafel Aruba 2005-2014.

APFA corrigeert tafel op basis van eigen visie

Daarbij past APFA twee correctiefactoren toe. De eerste is de ervaringssterfte. Daarbij gaat het om de levensverwachting van de APFA deelnemers vergeleken met die van de totale Arubaanse bevolking. Zoals al gezegd, leven onze deelnemers gemiddeld iets langer dan de hele Arubaanse bevolking.
De tweede correctiefactor is de langleventrend. Die gaat ervan uit dat de stijging van de gemiddelde levensverwachting doorgaat. APFA heeft overigens een eigen visie ontwikkeld op die langleventrend. Op basis van de sociale en economische omstandigheden en de niet ongelimiteerde  financiële middelen die voor gezondheidszorg beschikbaar zijn, is het vooruitzicht dat de gemiddelde levensverwachting de komende jaren blijft stijgen, maar niet eindeloos. APFA verwacht dat de stijging van de gemiddelde levensverwachting geleidelijk steeds minder zal worden en dat op een gegeven moment de stijging  geheel stopt.

Wat betekent de nieuwe sterftetafel in de praktijk

Het bestuur van APFA heeft besloten de nieuwe sterftetafel met ingang van het boekjaar 2016 in te voeren. Doordat de nieuwe tafel en de daarop toegepaste correctiefactoren uitgaan van een stijging van de gemiddelde levensverwachting moet APFA meer geld in kas hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Dat beïnvloedt de dekkingsgraad van het pensioenfonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van APFA. Door het gebruik van de nieuwe sterftetafel nemen de verplichtingen toe en daarom daalt de dekkingsgraad met 1,6%.

Stijgende levensverwachting

Goed voor financiële stabiliteit

Met het gebruik van de nieuwe sterftetafel is APFA er zeker van dat zij de gemiddelde levensverwachting van de deelnemers op een voorzichtige manier vaststelt, gebaseerd op de juiste gegevens. Dit versterkt de financiële stabiliteit van het fonds en de pensioenen van de deelnemers.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org