Wanneer kan ik met pensioen?

De regering heeft besloten dat de leeftijd voor het algemeen ouderdomspensioen      
(de AOV) vanaf 1 januari 2015 in stappen omhoog gaat. De werkgevers en de vakbonden hebben besloten dat de pensioenleeftijd bij APFA dan ook per 1 januari 2015 op dezelfde manier omhoog gaat. De hoogte van het pensioen dat u had opgebouwd verandert niet. Het pensioen gaat alleen later in, namelijk vanaf de voor u geldende AOV-leeftijd. In de tabel kunt u zien wat voor u vanaf 1 januari 2015 de pensioenleeftijd is.

Pensioenleeftijd APFA en tevens AOV leeftijd

 Geboortedatum:    Pensioenleeftijd:
 vóór 1 januari 1955       60 jaar
 van 1 januari 1955 tot en met 30 juni 1955    60,5 jaar
 van 1 juli 1955 tot en met 31 december 1955  61 jaar
 van 1 januari 1956 tot en met 30 juni 1956  61,5 jaar
 van 1 juli 1956 tot en met 31 december 1956  62 jaar
 van 1 januari 1957 tot en met 30 juni 1957  62,5 jaar
 van 1 juli 1957 tot en met 31 december 1957    63 jaar
 van 1 januari 1958 tot en met 30 juni 1958  63,5 jaar
van 1 juli 1958 tot en met 31 december 1958  64 jaar
 van 1 januari 1959 tot en met 30 juni 1959  64,5 jaar
op of na 1 juli 1959    65 jaar

 

Eerder of later met pensioen?

Het blijft mogelijk om eerder of later met pensioen te gaan. Bij  ‘Stoppen met werken’ in het linkermenu vindt u er meer informatie over. Bedenk wel dat als u eerder met pensioen wilt gaan, u uw verzoek 6 maanden voor de gewenste pensioendatum naar de directie van APFA te sturen. Als u later met pensioen wilt, moet u dat 6 maanden voor uw eigenlijke pensioendatum via uw werkgever aan APFA kenbaar maken.

Hoeveel pensioen ga ik ontvangen?

U ontvangt ieder jaar een pensioenoverzicht waarop staat hoeveel pensioen u naar verwachting zal ontvangen wanneer u met pensioen gaat.
De belangrijkste factoren die de hoogte van uw pensioen bepalen, zijn uw salaris en uw aantal dienstjaren. Hoe hoger uw salaris en hoe langer u bij de overheid of de andere bij APFA aangesloten werkgevers heeft gewerkt, hoe hoger uw pensioen zal zijn. Hieronder geven we een voorbeeld van de pensioenberekening.

We beginnen met het pensioengevend salaris. Dit is het salaris dat meetelt voor uw pensioen. In het reglement staat precies wat wel en niet meetelt. Meestal is het 12 x uw bruto maandsalaris.
Vervolgens trekken we een bedrag af van dat pensioengevend salaris omdat u straks ook AOV van de overheid gaat ontvangen. Het bedrag dat we van het pensioengevend salaris aftrekken, noemen we de franchise. Die wordt elk jaar aangepast aan de hoogte van de AOV uitkering. Voor 2016 is de franchise in NPR 2014 Afl. 17.616.
Wat overblijft, is de pensioengrondslag. Dit is de basis voor de pensioenberekening.
Die pensioengrondslag vermenigvuldigen we met het opbouwpercentage. Het opbouwpercentage is het percentage van uw pensioengrondslag dat u elk jaar aan pensioen opbouwt. Voor NPR 2014 is dat opbouwpercentage 1.75%.
Uw pensioengrondslag x het opbouwpercentage is dus het bedrag dat u in een jaar aan pensioen opbouwt. Wat u in al uw dienstjaren samen opbouwt, is het pensioen dat u levenslang jaarlijks gaat ontvangen vanaf uw pensioendatum.

Rekenvoorbeeld

Laten we het illustreren met een voorbeeld. We nemen iemand met een bruto jaarsalaris van Afl. 50.000. De berekening wordt dan:

 Pensioengevend salaris  Afl. 50.000
 Af: franchise  Afl. 17.616 –
 Pensioengrondslag  Afl. 32.384    x 1,75% (opbouwpercentage) = Afl. 566,72

Laat we voor het gemak van het voorbeeld ervan uitgaan dat het salaris van deze medewerker altijd Afl. 50.000 zou blijven – wat in werkelijkheid natuurlijk niet zo is – en dat deze medewerker 40 dienstjaren zou halen.

Het pensioen wordt dan: 40 x Afl. 566,72 (de jaarlijkse opbouw) = Afl. 22.668,80 per jaar

Er zijn verschillende andere factoren die de hoogte van uw pensioen kunnen beïnvloeden. Als u bijvoorbeeld in deeltijd werkt, zal het pensioen daaraan zijn aangepast. Stel dat u altijd 50% in deeltijd heeft gewerkt, dan zal uw pensioen ook 50% zijn van wat u gekregen zou hebben als u altijd fulltime had gewerkt. Ook de diverse keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling kunnen van invloed zijn op de hoogte van het pensioen.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org