Wat is pensioen?

Pensioen is het inkomen dat u geniet nadat u gepensioneerd bent. Pensioen is ook een nabestaandenpensioen voor uw partner na uw overlijden. Als u bij uw overlijden nog kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, krijgen zij een wezenpensioen. Als uw kinderen nog studeren is de leeftijdsgrens voor het wezenpensioen 25 jaar. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is er een invaliditeitspensioen.

Aruba kent een pensioensysteem met drie pijlers. Samen vormen die drie pijlers uw inkomen na uw pensionering. De eerste is de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), de tweede is het pensioen dat u bij uw werkgever opbouwt  (APFA) en de derde is wat u eventueel zelf vrijwillig extra spaart voor uw oude dag.

AOV

AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Het is het pensioen dat iedere inwoner van Aruba van de overheid ontvangt. Het maakt niet uit of u gewerkt heeft of niet. U heeft recht op dit pensioen zodra u de AOV-gerechtigde leeftijd bereikt. Vanaf 1 januari 2015 zal de overheid de AOV-leeftijd geleidelijk verhogen van 60 naar 65 jaar over een periode van 10 jaar. Met andere woorden: per 1 januari 2015 is de AOV-leeftijd 60,5 jaar en gaat daarna tot 2024 elk jaar met 6 maanden omhoog. Hoeveel AOV u ontvangt, is afhankelijk van of u al of niet gehuwd bent en hoe lang u staat ingeschreven in het bevolkingsregister van Aruba.

De AOV is geregeld in de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering. De instantie die deze verordening uitvoert is de Sociale Verzekeringsbank.

Kijk voor meer informatie op de website van SVb.

Pensioen van Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA)

De AOV is de basis van uw pensioen. Daar bovenop ontvangt u een aanvullend pensioen dat u opbouwt bij uw werkgever. Als u werkt voor de overheid (of een andere bij APFA aangesloten organisatie) bouwt u pensioen op bij APFA. Hiervoor betalen u en uw werkgever elke maand een premie. APFA beheert en belegt dit geld tijdens de periode dat u werkt en keert dit aan u uit na pensionering. De afspraken over het pensioen zijn vastgelegd in het pensioenreglement. APFA beheert momenteel het Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014).  Misschien heeft u voordat u in dienst kwam bij de overheid ergens anders gewerkt en heeft u daar ook pensioen opgebouwd. Dat krijgt u dan naast uw AOV en uw APFA pensioen.

Extra pensioen door individueel sparen

Naast het AOV-pensioen en het pensioen dat u via uw werkgever heeft opgebouwd, kunt u zelf vrijwillig voor extra pensioen sparen. Dat kan bijvoorbeeld via een spaarrekening bij een bank of via een levensverzekering. U kunt dat doen als u bijvoorbeeld een gat heeft in de opbouw van uw pensioen omdat u een aantal jaren uit het arbeidsproces bent geweest of omdat u gescheiden bent. Zolang u binnen de fiscale regels blijft, mag u de extra pensioenpremie aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org