Welke keuzemogelijkheden zijn er?

Het NPR 2014 biedt diverse keuzemogelijkheden zodat u uw pensioen kunt aanpassen aan uw persoonlijke situatie en wensen. Wij geven u hieronder een overzicht van de verschillende keuzemogelijkheden. Deze keuzes dient u 6 maanden vóór pensionering te maken.

Eerder of later met pensioen

U kunt APFA verzoeken om uw pensioendatum te vervroegen. Dat kan vanaf uw 60ste jaar. Uw pensioen wordt dan wel lager. Ook kunt u ervoor kiezen om later met pensioen te gaan. Uw pensioen wordt dan hoger. U kunt maximaal tot uw 70ste jaar blijven werken, waarbij geldt dat de pensioenopbouw stopt op 65-jarige leeftijd. Als u langer wilt blijven doorwerken moet uw werkgever het daar wel mee eens zijn.

Lees meer bijWanneer kan ik met pensioen?

Deeltijdpensioen

De NPR 2014 regeling van APFA biedt u de mogelijkheid om voor een deel van uw tijd met pensioen te gaan en voor een deel nog te blijven werken. Dit kan vanaf uw 60-jarige leeftijd. Stel dat u twee dagen per week met deeltijdpensioen gaat en drie dagen per week blijft werken. Voor de twee vrije dagen gaat uw pensioen dan eerder in en voor de drie werkdagen blijft u pensioen opbouwen. Uw totale pensioen wordt wel iets lager omdat u een stukje van uw pensioen hiermee vervroegt. Deeltijdpensioen is een goede mogelijkheid om geleidelijk uw werkzaamheden af te bouwen en te wennen aan uw pensioen. Wanneer u daarna de voor u geldende pensioendatum bereikt, gaat u volledig met pensioen. U kunt uw volledige pensioen dan ook niet meer uitstellen. U dient deeltijdpensioen zes maanden vooraf aan te vragen en uw werkgever moet er akkoord mee gaan.

Uitruil van nabestaandenpensioen voor hoger ouderdomspensioen

Bij APFA bouwt u ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen op. De pensioenregeling biedt u de mogelijkheid om uw nabestaandenpensioen geheel of voor de helft uit te ruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. Dat zou u kunnen overwegen als u geen partner heeft of als uw partner zelf een goed pensioen opbouwt bij zijn of haar werkgever. Bedenk wel als u het nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk uitruilt, dat uw partner dan na uw overlijden geen of veel minder nabestaandenpensioen ontvangt. Daarom dient uw partner het ook eens te zijn met de uitruil.

Uitruil van ouderdomspensioen voor hoger nabestaandenpensioen

Omgekeerd kunt u ook een deel van het ouderdomspensioen uitruilen tegen een hoger nabestaandenpensioen. Dit kunt u overwegen als u wilt dat uw partner na uw overlijden een hoger nabestaandenpensioen ontvangt. Bij deze keuzemogelijkheid mag het verhoogde nabestaandenpensioen niet meer bedragen dan het verlaagde ouderdomspensioen.

Hoog/laag constructie

U kunt er eenmalig voor kiezen om eerst een aantal jaren een hogere pensioenuitkering te ontvangen en daarna een lagere pensioenuitkering. Dit kunt u overwegen als u denkt in de eerste jaren na uw pensionering meer inkomen nodig te hebben. U kunt kiezen of u de eerste 5 jaar of 10 jaar van uw pensionering een hoger inkomen wilt en daarna een lager inkomen. Daarbij zal dan het lagere inkomen 75% zijn van het hogere inkomen.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org