Mijn situatie verandert

Als er iets in uw werk- of privésituatie verandert, is het belangrijk dat APFA dit weet. Vaak hebben deze wijzigingen namelijk gevolgen voor uw pensioenopbouw. Over het algemeen kunt u uw wijzigingen doorgeven aan uw werkgever. Hij of zij zal contact opnemen met APFA.

 • Andere baan

  Als u van een bij APFA aangesloten werkgever gaat naar een andere werkgever die ook een financieringsovereenkomst heeft met APFA, dan telt het bij uw vorige werkgever opgebouwde pensioen mee bij de verdere pensioenopbouw bij uw nieuwe werkgever. Lees verder

 • Meer of minder werken/ verdienen

  Als u meer of minder gaat werken of verdienen dan heeft dat invloed op uw pensioenopbouw en uw maandelijkse premie. Het is daarom belangrijk dat APFA op de hoogte is van salariswijzigingen. Lees verder

 • Tussentijds verlof

  Wanneer u tijdelijk met verlof bent zonder behoud van inkomen, dan heeft dat invloed op uw pensioenopbouw. In deze periode betalen u en uw werkgever namelijk geen premie en bouwt u dus geen pensioen op. Het is daarom belangrijk om via uw werkgever bij APFA aan te geven dat u tijdelijk met verlof bent. Lees verder

 • Ontslag

  Bij ontslag heeft u recht op uw opgebouwde pensioen na uw pensioenleeftijd (minimaal 60, maximaal 65). Indien u vóór uw pensioendatum bent ontslagen, dan heeft u recht op een uitgesteld pensioen. Dat wil zeggen dat u geen premie meer betaalt en ook geen pensioen meer opbouwt. U ontvangt pensioen wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Lees verder

 • Trouwen of samenwonen

  Indien u gaat trouwen of samenwonen, dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Bij overlijden krijgt uw partner namelijk nabestaandenpensioen. Daarom is het belangrijk dat u APFA op de hoogte brengt wanneer u gaat trouwen of samenwonen. Lees verder

 • Kinderen krijgen

  Indien u kinderen krijgt dan hoeft u dit niet door te geven aan uw pensioenfonds. Indien u overlijdt dan krijgen uw ongehuwde kinderen onder de 18 jaar, uw ongehuwde studerende of arbeidsongeschikte kinderen onder de 25 jaar een pensioenuitkering. Het wezenpensioen is 1/7 van het ouderdomspensioen, ook als u nog geen volledig pensioen heeft opgebouwd. Er is een maximum aan het totaal van het nabestaanden- en wezenpensioen. Lees verder

 • Scheiden

  Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de duur van het huwelijk of partnerschap heeft opgebouwd. Lees verder

 • Emigreren

  Wanneer u al 3 jaar in het buitenland woont, kunt u APFA verzoeken om uw pensioen af te kopen. APFA zal een controle uitvoeren bij SIAD en Censo en zal daarna de afkoopwaarde van het opgebouwde pensioen bepalen op basis van de door het bestuur van het fonds vastgestelde grondslagen. Lees verder

 • Arbeidsongeschikt

  Als u door ziekte of gebreken permanent ongeschikt zou blijven om uw functie uit te voeren, kan het bestuur van het pensioenfond u een recht toekennen op een invaliditeitspensioen. Lees verder

 • Overlijden

  Als u overlijdt, dan krijgt uw partner een nabestaandenpensioen als het huwelijk of samenlevingscontract voor uw pensioen- of ontslagdatum is gesloten. Voor uw minderjarige kinderen of studerende kinderen tot 25 jaar is er een wezenpensioen. Lees verder

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org