Andere baan

Als u van een bij APFA aangesloten werkgever gaat naar een andere werkgever die ook een financieringsovereenkomst heeft met APFA, dan telt het bij uw vorige werkgever opgebouwde pensioen mee bij de verdere pensioenopbouw bij uw nieuwe werkgever.

Als u deelnemer was van APFA en u gaat naar een nieuwe werkgever die niet bij APFA is aangesloten, dan heeft u twee mogelijkheden. U kunt het opgebouwde pensioen premievrij bij APFA laten tot uw pensionering. Indien u maximaal 10 deelnemersjaren heeft, kunt u ook kiezen voor waardeoverdracht. U dient dan bij APFA een verzoek in om uw opgebouwde pensioenaanspraken mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Van APFA krijgt u dan een opgave van uw opgebouwde aanspraken. Als u en de nieuwe pensioenuitvoerder akkoord gaan, wordt de waarde van uw pensioen overgedragen. Indien de financiële positie van APFA ontoereikend zou zijn, mag het fonds niet meewerken aan waardeoverdracht. Een aanvraag wordt dan aangehouden tot de financiële positie is verbeterd.

Vertel het aan APFA
Het is belangrijk dat APFA wordt geïnformeerd als u van baan verandert. Voor uw voormalige werkgever betekent dit het doorgeven van het ontslag. Als uw nieuwe werkgever bij APFA is aangesloten, dient die nieuwe werkgever een bewijs van indiensttreding naar APFA te sturen onder vermelding van uw persoonlijke gegevens, uw salarisgegevens en pensioengrondslagen.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org