Emigreren

Wanneer u al 3 jaar in het buitenland woont, kunt u APFA verzoeken om uw pensioen af te kopen. APFA zal een controle uitvoeren bij SIAD en Censo en zal daarna de afkoopwaarde van het opgebouwde pensioen bepalen op basis van de door het bestuur van het pensioenfonds vastgestelde grondslagen. Vervolgens krijgt u de afkoopwaarde van uw opgebouwde pensioen in één keer uitgekeerd. Uw partner moet het eens zijn met de afkoop. APFA is wettelijk verplicht eventuele premie- en belastingschuld op het afkoopbedrag in te houden. Als er nog een ex-partner bekend is, krijgt die rechtstreeks de afkoopwaarde van het hem of haar toekomende deel van een ouderdomspensioen en het (bijzonder) nabestaandenpensioen uitgekeerd.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org