Kinderen krijgen

Indien u kinderen krijgt dan hoeft u dit niet door te geven aan uw pensioenfonds. Indien u overlijdt dan krijgen uw ongehuwde kinderen onder de 18 jaar, uw ongehuwde studerende of arbeidsongeschikte kinderen onder de 25 jaar een pensioenuitkering. Het wezenpensioen is 1/7 van het ouderdomspensioen, ook als u nog geen volledig pensioen heeft opgebouwd. Er is een maximum aan het totaal van het nabestaanden- en wezenpensioen. De regels vindt u in het reglement van NPR 2014.

Lees meer over wezenpensioen bij ‘Overlijden

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org