Meer of minder werken/ verdienen

Als u meer of minder gaat werken of verdienen dan heeft dat invloed op uw pensioenopbouw en uw maandelijkse premie. Het is daarom belangrijk dat APFA op de hoogte is van salariswijzigingen.

Als u besluit van een fulltime baan over te gaan naar werken in deeltijd, is het belangrijk dat u zich realiseert dat u dan ook minder pensioen gaat opbouwen.

Vertel het aan APFA
Het is belangrijk dat uw werkgever deze wijzigingen aan APFA doorgeeft.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org