Scheiden

Hierbij gaat het om echtscheiding na 1 januari 2014, scheiding van tafel en bed of beëindiging van een duurzame huishouding met een partner met wie u een samenlevingscontract had na 1 januari 2014. Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de duur van het huwelijk of partnerschap heeft opgebouwd. U of uw ex-partner dient de scheiding schriftelijk te melden bij APFA. Uw ex-partner krijgt dan een premievrije aanspraak op ouderdomspensioen. Dat pensioen gaat in op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het wordt uitgekeerd tot het moment dat uw ex-partner overlijdt.

Het is ook mogelijk dat u met uw ex-partner andere afspraken maakt over de verdeling van het pensioen. Die afspraken moeten schriftelijk via een notariële akte, echtscheidingsconvenant of rechterlijke uitspraak worden vastgelegd en APFA dient het ermee eens te zijn.

Indien uw ex-partner eerder overlijdt dan u, krijgt u weer recht op het volledige ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of partnerschap was opgebouwd.

Als u een invaliditeitspensioen ontvangt, gelden bij scheiding dezelfde regels als bij de verdeling van het ouderdomspensioen.

Bij echtscheidingen vóór 31 december 2013 is de inhoud van het echtscheidingsconvenant, notariële akte of uitspraak van de rechter bepalend voor het ouderdomspensioen. APFA speelt hierbij geen rol in de verdeling van het ouderdomspensioen. APFA is te allen tijde bereid een berekening van de contante waarde van de opgebouwde pensioenafspraken tijdens de duur van de relatie te verstrekken.

Bijzonder nabestaandenpensioen
Naast de premievrije aanspraak op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen, heeft uw ex-partner bij scheiding  na 1 januari 2014, recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Hierbij gaat het om de helft van het nabestaandenpensioen dat u tijdens het huwelijk of partnerschap heeft opgebouwd. Het bijzonder nabestaandenpensioen gaat in op het moment van uw overlijden en wordt uitgekeerd totdat uw ex-partner overlijdt. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, krijgt u weer de beschikking over het volledige recht op nabestaandenpensioen.

Bij echtscheidingen vóór 31 december 2013 is voor wat betreft het bijzonder nabestaandenpensioen bepalend wat in het thans geldig pensioenreglement op de datum van echtscheiding is opgenomen.Vertel het aan APFA
Het is belangrijk dat uw werkgever deze wijzigingen doorgeeft via het wijzigingsformulier. Stuur daarvoor een kopie van uw echtscheidingsakte mee.

Als u geen (bij APFA aangesloten) werkgever heeft, neem dan zelf contact op met APFA

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org