Trouwen of samenwonen

Indien u gaat trouwen of samenwonen, dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Bij overlijden krijgt uw partner namelijk nabestaandenpensioen. Daarom is het belangrijk dat u APFA op de hoogte brengt wanneer u gaat trouwen of samenwonen.

Uw partner komt bij uw overlijden in aanmerking voor nabestaandenpensioen indien:

  • U en uw partner getrouwd zijn vóór uw pensioendatum (en, in het geval van gewezen deelnemers, vóór ontslag)
  • U en uw partner beiden ongehuwd zijn en samen duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren (zonder dat u bloed- of aanverwant in de rechte lijn bent) vóór uw pensioendatum (en vóór ontslag)

Lees meer bij ‘Overlijden

Vertel het aan APFA
Het is belangrijk dat uw werkgever deze wijzigingen doorgeeft via het wijzigingsformulier. Bij een huwelijk stuurt u via uw werkgever een kopie van de huwelijksakte / trouwboekje naar APFA. Bij een duurzame, gezamenlijke huishouding stuurt u –via uw werkgever- een kopie van het samenlevingscontract en een bewijs dat u en uw partner op hetzelfde adres wonen.

Als u geen (bij APFA-aangesloten) werkgever heeft, neem dan zelf contact op met APFA.

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org