Stoppen met werken

Wordt u binnenkort 65 jaar en wilt u stoppen met werken? Geef dit dan tijdig aan bij APFA. Lees hier hoe.

 • Op uw pensioenleeftijd

  De pensioenleeftijd op Aruba is nu gekoppeld aan de AOV-leeftijd. Lees verder

 • Voor of na uw pensioenleeftijd

  Uw pensioenleeftijd voor de pensioenregeling van APFA is dus gelijk aan de voor u geldende AOV-leeftijd. Het blijft mogelijk om eerder met pensioen te gaan als u dat wilt. Het vroegste moment waarop u met pensioen kunt gaan is op 60-jarige leeftijd. Besef wel dat uw pensioen dan lager wordt. Het pensioen wordt namelijk over een langere periode uitgekeerd. Uw partner dient het eens te zijn met de vervroeging omdat ook het nabestaandenpensioen lager wordt. Lees verder

 • Werken naast vervroegd pensioen

  Om uw pensioen te kunnen uitkeren, heeft APFA een ontslagbesluit van uw huidige dienstbetrekking nodig. Ontvangt u al vervroegd pensioen, maar wilt u daarna toch weer werken? Dat kan. Let wel op; doordat u meer inkomsten heeft (pensioen en salaris) zal er meer belasting worden geheven. Lees verder

 • Overgangsregeling NPR 2014

  Afhankelijk van hoe lang zij in dienst zijn of waren van het Land Aruba en door het Land Aruba gesubsidieerde instellingen, kunnen deelnemers van APFA in drie regelingen pensioen hebben opgebouwd: de PVL, het NPR 2011 en het NPR 2014. Lees verder

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org