Op uw pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd op Aruba is nu gekoppeld aan de AOV-leeftijd. Zie daarvoor de tabel bij ‘Wanneer kan ik met pensioen'? Indien u op de voor u geldende pensioenleeftijd met pensioen wilt, dient u 6 maanden voor uw ontslag een verzoek indienen bij het bestuur van APFA.

Hier vindt u het formulier dat u moet invullen en aan het bestuur moet richten. U dient tevens de volgende documenten toe te voegen:

  • Uittreksel uit het bevolkingsregister van u en indien van toepassing van uw partner;
  • Kopie geldige identiteitsbewijs: paspoort of rijbewijs;
  • Indien u een partner heeft: kopie trouwboekje, kopie huwelijksakte of notarieel samenlevingscontract;
  • Indien u een ex-partner heeft: kopie inschrijving echtscheiding of bewijs einde samenlevingscontract;
  • Kopie afschrift bankrekening op Aruba of de ING Bank in Nederland;
  • Werknemersverklaring (Ingevuld en ondertekend, behalve het gedeelte bestemd voor werkgever www.impuesto.aw);
  • ‘Bewijs van in leven zijn’ – voor deelnemers die in het buitenland wonen.

APFA zal contact opnemen met uw werkgever en verzoeken om een ontslagbesluit.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org