Categorie 1: 10 – 20 dienstjaren

Dienstjaren per 1-1-2011 10 – 20
Aantal maanden eerder zonder korting over NPR 2011 en 2014 opbouw Geen
Aantal maanden eerder zonder korting over PVL opbouw 0,75 maanden per dienstjaar tot 2011
Wanneer met pensioen AOV-leeftijd min toegestane aantal maanden, maar niet eerder dan 60 jaar

Als u op 1 januari 2011 tussen 10 en 20 dienstjaren had, dan mag u over wat u heeft opgebouwd in de PVL (tot 2011) 0,75 maanden per dienstjaar zonder korting eerder met pensioen dan de voor u geldende AOV leeftijd. De absolute minimumleeftijd is echter 60 jaar. Voor wat u heeft opgebouwd in de NPR 2011 en de NPR 2014 regelingen wordt uw pensioen wel gekort. Daarbij geldt hoe eerder u met pensioen gaat, hoe hoger de korting.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org