Categorie 2: 21 – 28 dienstjaren

Dienstjaren per 1-1-2011 21 – 28
Aantal maanden eerder zonder korting over NPR 2011 en 2014 opbouw Geen
Aantal maanden eerder zonder korting over PVL opbouw 1 maand per dienstjaar tot 2011
Wanneer met pensioen AOV-leeftijd min toegestane aantal maanden, maar niet eerder dan 60 jaar

Als u op 1 januari 2011 tussen 21 en 28 dienstjaren had, dan mag u over wat u heeft opgebouwd in de PVL (tot 2011) 1 maand per dienstjaar zonder korting eerder met pensioen dan de voor u geldende AOV leeftijd. De absolute minimumleeftijd is echter 60 jaar. Voor wat u heeft opgebouwd in de NPR 2011 en de NPR 2014 regelingen wordt uw pensioen wel gekort.

Voorbeeld:

José is geboren op 10 oktober 1957. Op 1 januari 2011 had hij 24 dienstjaren. Volgens de tabel met de AOV-leeftijden, mag hij met pensioen als hij 63 jaar is. Voor de 24 dienstjaren die hij in de PVL pensioen heeft opgebouwd, mag hij 24 x 1 = 24 maanden zonder korting eerder met pensioen. Dat is dus twee jaar eerder. Hij is dan 61. Wel zal het pensioen dat hij na 2011 heeft opgebouwd in NPR 2011 en NPR 2014 met ongeveer 14% worden gekort omdat hij twee jaar eerder met pensioen gaat.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org