Categorie 3: 29 dienstjaren

Dienstjaren per 1-1-2011 29
Aantal maanden eerder zonder korting over NPR 2011 en 2014 opbouw 48 maanden
Aantal maanden eerder zonder korting over PVL opbouw 48 maanden
Wanneer met pensioen AOV-leeftijd min toegestane aantal maanden, maar niet eerder dan 60 jaar

Als u op 1 januari 2011 29 dienstjaren had, dan mag u maximaal 48 maanden eerder met pensioen dan de voor u geldende AOV-leeftijd zonder korting van het pensioen dat u zowel in de PVL als de NPR 2011 en NPR 2014 regelingen heeft opgebouwd. De absolute minimumleeftijd is 60 jaar.

Voorbeeld:

Maureen is geboren op 4 november 1960. Ze is al op jonge leeftijd bij de overheid in dienst gekomen en had op 1 januari 2011 29 dienstjaren. Volgens de tabel met de AOV-leeftijden, mag zij met pensioen als zij 65 jaar is. Maureen mag zonder korting 48 maanden eerder met pensioen. Dat geldt zowel voor de PVL als voor de NPR regelingen. Ze mag dus 4 jaar eerder ongekort met pensioen. Dat is op 61-jarige leeftijd.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org