Categorie 4: 30 dienstjaren

Dienstjaren per 1-1-2011 30
Aantal maanden eerder zonder korting over NPR 2011 en 2014 opbouw 60 maanden
Aantal maanden eerder zonder korting over PVL opbouw 60 maanden
Wanneer met pensioen AOV-leeftijd min toegestane aantal maanden, maar niet eerder dan 60 jaar

Als u op 1 januari 2011 30 dienstjaren had, dan mag u maximaal 60 maanden eerder met pensioen dan de voor u geldende AOV-leeftijd zonder korting van het pensioen dat u zowel in de PVL als de NPR 2011 en NPR 2014 regelingen heeft opgebouwd. De absolute minimumleeftijd is 60 jaar.

Voorbeeld:

Oscar is geboren op 10 september 1955. Hij had op 1 januari 2011 30 dienstjaren. Volgens de tabel met de AOV-leeftijden, mag hij met pensioen als hij 61 jaar is. Hij zou maximaal 60 maanden, dus 5 jaar, eerder met pensioen kunnen gaan zonder enige korting. Maar dan zou hij 56 jaar zijn en de minimumleeftijd is 60 jaar. Hij mag dus pas met vervroegd pensioen als hij 60 jaar is en kan dus dan maar 1 jaar profiteren van de mogelijkheid om zonder korting eerder te gaan.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org