Pensioen en AOV tegelijk ontvangen

Vanaf de voor u geldende AOV-leeftijd ontvangt u AOV van de Sociale Verzekeringsbank. Indien u dan ook al pensioen van APFA ontvangt, kunt u verzoeken om de AOV-uitkering via APFA te laten uitkeren. Op die manier ontvangt u maandelijks één bedrag waarin de loonbelasting al verrekend is. Wanneer u de AOV-uitkering via SVb ontvangt, krijgt u aan het eind van het jaar een naheffing van de Belastingdienst.

Download hier het verzoek om pensioen & AOV tegelijk te ontvangen.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org