Voor of na uw pensioenleeftijd

Uw pensioenleeftijd voor de pensioenregeling van APFA is dus gelijk aan de voor u geldende AOV-leeftijd. Het blijft mogelijk om eerder met pensioen te gaan als u dat wilt. Het vroegste moment waarop u met pensioen kunt gaan is op 60-jarige leeftijd. Besef wel dat uw pensioen dan lager wordt. Het pensioen wordt namelijk over een langere periode uitgekeerd. Uw partner dient het eens te zijn met de vervroeging omdat ook het nabestaandenpensioen lager wordt.

Als u nog wilt blijven doorwerken na de voor u geldende pensioenleeftijd, dan biedt de pensioenregeling in principe die mogelijkheid. Uw werkgever moet het er wel mee eens zijn. U kunt uw pensioen uitstellen tot maximaal uw 70ste jaar. Uw pensioenuitkering wordt dan hoger omdat uw pensioen over een kortere periode wordt uitgekeerd. Als u langer blijft doorwerken, kunt u binnen de fiscale mogelijkheden pensioen blijven opbouwen als u ook uw AOV-uitkering heeft uitgesteld. De pensioenopbouw stopt in ieder geval op uw 65ste jaar. Uitstel dient u zes maanden voor uw eigenlijke pensioendatum aan te vragen.

Aanvragen van eerdere of latere pensionering

Als u eerder met pensioen wilt gaan, dient u uw verzoek 6 maanden voor de door u gewenste pensioenleeftijd naar de directie van APFA te sturen. Wilt u juist later met pensioen, dan dient u dit 6 maanden voor de voor u geldende pensioenleeftijd via uw werkgever aan APFA  kenbaar te maken. Hier vindt u het formulier waarin zowel u als uw werkgever instemmen met uw uitstel van de pensioenleeftijd.

Het vervroegen van de pensioendatum kan slechts eenmalig plaatsvinden. Uitstel kunt u een maal per jaar aanvragen, tot uiterlijk uw 70ste jaar.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org