Werken naast vervroegd pensioen

Om uw pensioen te kunnen uitkeren, heeft APFA een ontslagbesluit van uw huidige dienstbetrekking nodig. Ontvangt u al vervroegd pensioen, maar wilt u daarna toch weer werken? Dat kan. Let wel op; doordat u meer inkomsten heeft (pensioen en salaris) zal er meer belasting worden geheven.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org