Persbericht - december 2012

Op 20 juli 2012 zijn de nieuwe met de overheid gemaakte afspraken vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Conform deze afspraken werd de rendementsgarantie vervangen door een dekkingsgraad garantie en zal er vanaf 2013 een extra premie van 3% over de salarissom worden betaald. De achterstallige duurtetoeslagen worden volledig betaald en de verhoogde premie PVL 2010 zal worden teruggedraaid en gefinancierd over de duur van het herstelplan.

Lees hier het hele persbericht.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org