APFA publiceert haar jaarcijfers 2012 en rapportcijfers over het herstel van het NPR 2011

Om het herstel van het NPR 2011 te bewerkstelligen heeft APFA afspraken gemaakt met de overheid. Deze afspraken houden in dat het herstel van het NPR 2011 volgens het 'kritieke herstelpad' zal plaatsvinden om uiterlijk eind 2025 hersteld te zijn. Indien het herstel in een bepaald jaar niet wordt gehaald, dan zal de overheid conform de afspraken zorgen voor de dekking van het tekort.

Lees hier "APFA publiceert haar jaarcijfers 2012 en rapportcijfers over het herstel van het NPR 2011'

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org