Verkort Jaarverslag 2012

Onze belangrijkste ambitie is het voorzien in en het zorgdragen voor pensioenen en daarmee bijdragen aan het welzijn van de beroepsbevolking op Aruba door het aanbieden van betaalbare financiële zekerheid aan de deelnemers na pensionering.

Lees hier het verkort jaarverslag 2012

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org