Voorjaarspremie 2014 : Bericht januari 2014

De Voorjaarspremie 2014 zal samen met het pensioen van januari uitbetaald worden aan de gepensioneerden van APFA die er recht op hebben. Het bedrag is afhankelijk van de pensioengeldige dienstjaren. De betaaldag is 21 januari 2014

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org