Helder over beleggingen

APFA belegt de maandelijkse premies van u en uw werkgever. Dat is noodzakelijk, omdat uw premie alleen niet voldoende is om u in de toekomst een volledig pensioen te bieden. Het is zelfs zo dat uw toekomstig pensioen voor ongeveer 2/3e deel uit de beleggingsopbrengsten zal komen en voor 1/3e deel uit de premies.

We beleggen uw geld zorgvuldig en verantwoord. Het merendeel van de beleggingen doen we op Aruba. Bovendien investeren wij – hier en in het buitenland – alleen in ethisch en maatschappelijk verantwoorde beleggingen.

 

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org